Form thông tin khách hàng
*
*
*

 
     

image

Nhóm sản phẩm: clearcoats
Mã số : Bóng 2K 4:1 QBS 7600C
Thông tin về sản phẩm: OTTO 2K QDS Clear 7600 (4:1) là loại Polyurethane based lacquer 2 thành phần nhanh khô phù hợp cho việc sửa chữa đốm với hệ thống sơn phủ chất lượng cao như hệ thống phủ Metallic or Special Effect (bóng cao sáng ngời). Có lưu lượng và độ bóng tốt. Phục hồi hoàn toàn lớp sơn cứng và mềm dẻo, đặc trưng là chịu được với các hóa chất và thời tiết, độ mài mòn tuyệt vời và độ bền ấn tượng duy trì độ bóng cao đã được thử nghiệm phù hợp trong bất cứ điều kiện nào.

Giá :  0 VND/bộ
bộ


Home | Sitemap | Contact Us
Copyright © 2016 Otto Refinish Paint | All Rights Reserved